0

Sinir Yaralanmaları

Kol, önkol ve elin hareket ve duyusunu sağlayan 3 ana sinir vardır. Bunlar median, ulnar ve radial sinirdir. Sinir yaralanmaları, bu sinirlerin kesisinde kesinin seviyesine göre hareket ve his kusuruyla kendini gösterir. Yaralanan sinirin mikrocerrahi teknikle onarımı gerekir. Bazı durumlarda (hastanın ileri yaşta olması, sigara içilmesi gibi) başarılı geçen bir operasyona rağmen sinir iyileşmesi tam olmaz. Bu durumda ikinci bir ameliyatla sinir tekrar ortaya konur ve gerekirse vücudun başka bir kısmında alınan sinir dokusu ile onarım tekrarlanır. Sinir onarımı ile istenen hareket kazanımı sağlanamazsa tendon transferleri yapılarak sağlam ve çalışan kasların tendonu istenen hareketleri yapmayı sağlayacak şekilde transfer edilir.

 

 

Sinir onarımları deneyimli bir doktor tarafından mikroskop ya da loop denilen özel büyütücü ameliyat gözlükleri ile özenle dikilmelidir. Onarım ile sinir dokusu uç-uca getirilip kılıfı sinir çevreleyecek şekilde tamamen kapatılarak dikilir. Ameliyat sonrasında alçı atel kullanılması harekete bağlı olarak sinir uçlarının ayrılmasını önler ve iyi bir iyileşme süresi için önemlidir. Hareketsiz kalan kol daha sonra fizik tedavi ile güçlendirilmeye çalışılır.

Sinir yaralanmaları vakalarında, duyu kusuru nedeniyle kişi el ve kolunu korumada yetersiz kalabilir. Sıcak cisimlerle temas ya da ağırlık taşıma esnasında duyu kusuru nedeniyle kişi dokuda meydana gelen zorlanmanın farkına varmaz. Bu gibi kişilerde sobaya dokunma sonrası oldukça sık olarak yanıklar meydana gelebilir. Bu açıdan sinir onarımı oldukça önemlidir ve hayatın ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek kronik yaraların önlenmesi için gereklidir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir